Wykonujemy pomiary elektryczne, w tym pomiary okresowe elektryczne:

– pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy,

– pomiary natężenia oświetlenia opraw awaryjnych,

– pomiary impedancji pętli zwarcia,

– pomiary skuteczności zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego,

– pomiary rezystancji izolacji,

– pomiary rezystancji uziemienia,

– pomiary rezystywności gruntu,

– pomiary analizatorem sieci podstawowych parametrów elektrycznych

(mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej).

Dodatkowo wykonujemy:

– sprawdzenie poprawności zadziałania wyłącznika PWP

Nasze zlecenia  tzn. pomiary elektryczne okresowe , pomiary oświetlenia wykonujemy najczęściej w Warszawie i najbliższych okolicach.